Brněnská přehrada – teplota vody

Tloušťka a kvalita ledu na Brněnské přehradě
dne 27. 2. 2018
Tloušťka ledové plochy: 4 –11 cm
Naměřené hodnoty platí pouze pro spodní část přehrady (okolí Přístaviště Bystrc).
Síla ledu je na různých místech odlišná.

Pohyb po ledové ploše může být životu nebezpečný, na led není doporučeno vstupovat.
Vstup na zamrzlou hladinu přehrady je vždy na vlastní nebezpečí!