Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota a kvalita vody v Brněnské přehradě
dne 20. 9. 2018
19 °C
Průhlednost vodního sloupce: 70 cm

V lokalitě Rakovec není koupání doporučováno (vysoké množství sinic).
Rokle a Kozí horka má zhoršenou kvalitu vody, koupání je zde však možné.
Na Osadě a Sokolském koupališti je voda pro koupání nezávadná.