Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota a kvalita vody v Brněnské přehradě
dne 19. 7. 2018
22 °C
Průhlednost vodního sloupce: 20 cm
Velmi špatná kvalita vody v celé přehradě (vysoké množství sinic).
Koupání není doporučováno – nebezpečí zdravotních problémů.