Odpovědi na časté dotazy návštěvníků Brněnské přehrady (FAQ)

Vstup na přehradní pláže
Všechny přehradní pláže jsou volně přístupné. Při vstupu na plážové plochy a přilehlé pozemky je návštěvník povinnen dodržovat rekreační řád.
Motorová vozidla
Vjezd motorových vozidel na nezpevněné plochy, přehradní pláže a soukromé pozemky je zakázán.
Rozdělávání ohňů
Je přísně zakázáno rozdělávání ohňů na veřejných plážových plochách a lesních nebo soukromých pozemcích bez souhlasu vlastníka nebo správce pozemku.
Táboření a stanování
Táboření a stanování na veřejných plážových plochách a lesních pozemcích bez souhlasu vlastníka nebo správce pozemku je zakázáno. Pro stanování využijte nabídky některého z placených kempů. V blízkosti Brněnské přehrady se v současné době nachází dva – Autocamp Obora (v lokalitě Obora) a Camping Hana (u Tejkalova mlýna).
Grilování, použití přenosných grilů
U přehrady bylo vybudováno několik veřejných grilovacích míst s pevně instalovanými grily. Podrobnější informace o možnostech použití těchto grilů najdete v tomto letáčku. Použití vlastních přenosných grilů není zakázáno, z důvodu možného nebezpečí vzniku požáru však není doporučováno.
Venčení a koupání psů
Na žádné veřejné plážové ploše není dovolen volný pohyb psů v souladu s obecně závaznými vyhláškami města Brna. Osoba doprovázející psa, je povinna neprodleně odstranit znečištění psem způsobené. Koupající se pes nesmí obtěžovat nebo ohrožovat osoby v jeho blízkosti a musí být pod přímým dohledem svého majitele. Koupání psů se doporučuje v místech k tomu určených, tj. ve vyznačených psích výbězích.
Lodní doprava
Provozovatelem lodní dopravy na Brněnské přehradě je Dopravní podnik města Brna (DPMB). Na tomto webu naleznete aktuální jízdní řád, ceník jízdného a informace o přepravních podmínkách lodní dopravy. S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na provozovatele (e-mail: lode@dpmb.cz). K dispozici je také telefon výpravny lodí: +420 546 210 045 (pouze v době plavební sezóny, duben a říjen o víkendech, od května do září denně – rezervace míst pro školní výlety a zájezdy, informace o provozu a cenách lodní dopravy, dotazy na věci zapomenuté na lodi).
Soukromá rekreační plavidla
Na Brněnské přehradě je možné používat malá soukromá plavidla k rekreačním účelům. V případě plavidel se spalovacím motorem zde platí omezení maximálního výkonu motoru do 10 kW. Provoz rekreačních plavidel je možný pouze v úseku mezi Bystrcí a oblastí Rokle. Při plavbě nesmí malá plavidla křížit směr plavby velkých plavidel (plachetnic, lodí veřejné dopravy) na vzdálenost menší než 50 metrů. Výše uvedená omezení neplatí pro čluny vodní záchrané služby a policie. Je zakázán vjezd veškerých plavidel do plavebních oblastí označených žlutými bójemi. Jedná se např. o vodní plochu u přehradní hráze, v zátoce Rakovec, a dále pobřežní plavební oblasti u rekreačních pláží.
Rybaření na přehradě
Brněnská přehrada patří mezi vody mimopstruhové, jedná se o rybářský revír Svratka 5, web: www.mrsbrno2.cz. Rybařit je možné skoro všude, kromě několika výjimek, které jsou uvedeny v informační brožuře MRS (tato brožura je vydávána společně s povolenkou). Nádrž je poměrně dobře zarybňována – např. v roce 2018 zde byly vysazeny tyto druhy ryb: Kapr obecný (14 210 ks), Candát obecný (2 892 ks), Pstruh duhový (833 ks), Sumec velký (575 ks), Lín obecný (1 376 ks), Štika obecná (4 318 ks), Úhoř říční (7 000 ks). Další rozšířenou rybou v přehradě je Bolen dravý.
Pořádání veřejných akcí, stánkový prodej
Provozovatel tohoto webu se neúčastní zajišťování veřejných akcí na Brněnské přehradě a není oprávněn vydávat jakákoliv povolení. Povolení vydává úřad městské části Brno-Bystrc (pro lokality Rokle, Kozí horka, Rakovec, přístav Bystrc), nebo úřad městské části Brno-Kníničky (pro lokality Osada a Sokolské koupaliště). Kromě povolení je zapotřebí mít také souhlas vlastníka nebo správce příslušného pozemku.

Zpět na úvodní stránku