Lávka pro pěší a cyklisty pod hradem (postavena v roce 2003).
Dole lodní zastávka Hrad Veveří.