Přístav Bystrc je hlavní nástupní stanicí pro zájemce o plavbu
na výletní lodi.