Pyramida z betonových kvádrů na levém břehu u koruny hráze.
Jedná se o vzorky betonu použitého při budování přehradní zdi.