Pamětní deska věnovaná hráznému Františku Šikulovi.
Nachází se před betonovou pyramidou (levý břeh u koruny hráze).