Za silných mrazů se přehrada změní v obrovské přírodní kluziště.
Únor 2012.