Brněnská přehrada koncem padesátých let.
Na protější straně se nachází Sokolské koupaliště.