Pohled na levý břeh přehrady.
(oblast mezi Sokolským koupalištěm a přehradní hrází)