Vzadu na snímku je chatová oblast pod kopcem Chochola.
Fotografováno z Kozí horky.