Konečná zastávka lodní dopravy pod Tejkalovým mlýnem.
(šedesátá léta)