Původní dřevěný most pod hradem Veveří.
Nacházel se přibližně 200 metrů pod novým betonovým mostem.