Svratka mezi starými Kníničkami a budoucí přehradní hrází.
Pohled po toku řeky.