Oblast budoucí přehradní hráze. Pohled po toku řeky.