Zničení základní stavby hráze velkou vodou.
Povodeň v létě 1937.