Řeka Svratka před rozestavěnou hrází.
Pohled proti toku řeky.