Pro srovnání s předchozí fotografií:
pohled od lávky směrem k Zouvalce – srpen 2009.