Oblast mezi Zouvalkou a Oborou (pohled po toku).
Střední část přehrady.