Oblast u Rokle z levého břehu (pohled proti toku).