Pohled po toku směrem k Osadě.
Zde se koryto řeky začínalo rozlévat do větší vodní plochy.