Výstražná tabule varující návštěvníky před vstupem na bahnité břehy.
Nebezpečí utonutí v bahně.