Vjezd do Sokolské zátoky.
Původní výšku vodní hladiny ukazuje bílý pruh na skále vpravo.