Spodní část odpuštěné přehrady (pohled proti toku).