Pravý břeh odpuštěné přehrady směrem ke Kozí horce.