Části obvodových zdí domů, vystupující z hladiny při odpouštění přehrady.