Začínající rekonstrukce lodního přístaviště Bystrc.
Červenec 2009.