Probíhající rekonstrukce a rozšíření lodního přístaviště Bystrc.
Prosinec 2009.