Člun Svratka.
V provozu od roku 1946 do konce padesátých let.
Pro svou vysokou poruchovost byl minimálně využíván.