Loď Veveří (1947–1962).
V roce 1955 přestavěna na plovoucí zásobovací prodejnu.