Bystrcký přístav koncem čtyřicátých let.
Vlevo provizorní budova pro odbavení cestujících, vpravo nová restaurace.