Část lodní flotily na začátku padesátých let.
Názvy lodí od levé strany – Úderník, Veveří, Morava, Pionýr.