Kompletní lodní flotila v roce 1952.
Vpředu loď Mír, před ní člun Svratka.