Bezejmenná loď, která sloužila jako další plovoucí zásobovací prodejna
podniku Pramen. Z důvodu malé šířky trupu byla velmi vratká.