Původní lodní nástupiště v bystrckém přístavišti (padesátá léta).
V pozadí loď Mír.