Původní lodní nástupiště v bystrckém přístavišti (2007).
V pozadí loď Pionýr.