Lodní nástupiště v bystrckém přístavišti (2007).
Uprostřed loď Brno.