Salónní loď Brno (dříve Úderník) přestavěná pro pořádání různých akcí.
1989–2005.