Kompletní lodní flotila v roce 2007.
Názvy lodí od levé strany – Pionýr, Bratislava, Dallas, Veveří, Praha, Brno.