Loď Dallas (v provozu od roku 2012) na původní zastávce Kozí horka.