Pohled na odpuštěnou přehradu od hradu směrem k Zouvalce.
Také zde jsou odkryté břehy zarostlé přirozenou vegetací.