U Osady.
Řeka se zde začínala rozlévat do větší vodní plochy.