Odkryté břehy ve spodní části přehrady.
Vpředu Kozí horka, vzadu Rakovec.