Bývalá silniční křižovatka u starých Kníniček.
Pohled od Kozí horky.