Brněnská přehrada – teplota vody

Tloušťka a kvalita ledu na Brněnské přehradě
dne 18. 2. 2021
S ohledem na přicházející oteplení a z důvodu snižování hladiny Brněnské přehrady,
není bezpečné vstupovat na ledovou plochu. Ledová vrstva slábne a kvůli možnému
poklesu hladiny hrozí prolomení ledu i při nízkém zatížení.
Vstup na zamrzlou hladinu přehrady je vždy na vlastní nebezpečí!