Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota vody v Brněnské přehradě
dne 16. 9. 2023
21 °C
Kvalita vody dne 4. 9. 2023

Rakovec

Kozí horka
Sokolské
koupaliště

Osada

Rokle
2
2
2
2
2
Průhlednost vodního sloupce: 100 cm
Legenda:
1 - voda vhodná ke koupání
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, 3 - zhoršená kvalita vody
4 - voda nevhodná ke koupání, 5 - voda nebezpečná ke koupání