Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota a kvalita vody v Brněnské přehradě
dne 20. 2. 2020
2 °C
Průhlednost vodního sloupce: - -