Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota vody v Brněnské přehradě
dne 17. 6. 2024
22 °C
Kvalita vody dne 10. 6. 2024

Rakovec

Kozí horka
Sokolské
koupaliště

Osada

Rokle
1
1
1
1
1
Průhlednost vodního sloupce: 300 cm
Legenda:
1 - voda vhodná ke koupání
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, 3 - zhoršená kvalita vody
4 - voda nevhodná ke koupání, 5 - voda nebezpečná ke koupání