Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota a kvalita vody v Brněnské přehradě
dne 19. 3. 2020
5 °C
Průhlednost vodního sloupce: - -