Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota a kvalita vody v Brněnské přehradě
dne 17. 1. 2020
1 °C
Průhlednost vodního sloupce: - -