Brněnská přehrada – teplota vody

Teplota vody v Brněnské přehradě
dne 15. 2. 2024
3 °C
Kvalita vody není v současné době vyhodnocována

Rakovec

Kozí horka
Sokolské
koupaliště

Osada

Rokle
Průhlednost vodního sloupce: – –
Legenda:
1 - voda vhodná ke koupání
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými vlastnostmi, 3 - zhoršená kvalita vody
4 - voda nevhodná ke koupání, 5 - voda nebezpečná ke koupání