Fotogalerie Brněnské přehrady Mapa Brněnské přehrady Nabídky pohostinství, ubytování a dalších služeb
Historie Brněnské přehradyBrněnská přehrada dnesČísla a údaje o Brněnské přehraděPopis okolí Brněnské přehradyLodní doprava na Brněnské přehradě
Zatopená obec Kníničky
První zmínka o této obci pochází z roku 1373, kdy byla jmenována jako majetek patřící k hradu Veveří. V době husitských válek vlastnil celé panství král Zikmund, který je roku 1422 předal rakouskému vévodovi Albrechtovi. Majitelé hradu se s ubíhajícími roky poměrně často střídali, a tak měly Kníničky každou chvíli nového pána.
V období mezi světovými válkami zde bydlelo přibližně 530 obyvatel (107 domovních čísel). Domy byly postaveny většinou z nepálených cihel, chyběla kanalizace, vodovod i elektrický proud. V obci stála kaplička, hasičské skladiště a obecní kancelář. Kostel Kníničky neměly. Přes řeku vedl most na pravý břeh, kde se nacházela škola s kovárnou. Díky povodním býval tento most poměrně často poškozen, z čehož měly vždy radost místní děti, protože nemusely školu navštěvovat. Dále byly v Kníničkách dva mlýny, jedna pila, hostinec, trafika, obchod pana Stejskala a potravní spolek „Pokrok“. Místní živnostníci: pekař, klempíř, řezník, malíř, instalatér, stolař, a dvě hokynářky. Zdejší obyvatelé také pracovali jako rolníci nebo košíkáři. Zbytek byl zaměstnán v nedalekých továrnách. Někteří si přivydělávali lovem ryb nebo těžbou říčního písku. Prohlédněte si schéma starých Kníniček spolu se seznamem jejich obyvatel (1928). Zájemci o hlubší historii této obce si zde mohou také stáhnout velmi zajímavou kroniku starých Kníniček (138 stran, zip. soubor o velikosti 26 Mb).

Vystěhování místních obyvatel bylo zahájeno v první polovině třicátých let. Mnozí z nich tuto skutečnost nesli velmi těžce. Ze starého domova si každý mohl odnést vše, co uznal za vhodné. Ve snaze využít co největšího množství použitého stavebního materiálu při budování nových příbytků, byly některé domy ve staré obci částečně rozebrány.

Ve které části přehrady se nacházely staré Kníničky?
Obec ležela nad levým břehem řeky Svratky, v místě mezi dnešním Sokolským koupalištěm a přehradní hrází. Její pozůstatky si lze prohlédnout pouze při větším odpouštění přehrady, za normálního stavu hladiny je vše pod vodou. Jelikož domy v Kníničkách byly stavěny bez základů a většinou z nekvalitního materiálu, je možné dnes vidět jen zbytky některých obvodových zdí. V roce 2009 uplynulo 70. let od zatopení obce nově postavenou přehradou.

Na prvním níže zobrazeném snímku, je v zeleném oválu vyznačena část oblasti, ve které je možné nalézt kusy zdiva a různé kameny – vše, co ze starých Kníniček zbylo. Na druhém snímku lze rozpoznat zbytek obvodové zdi jednoho z domů. Obě fotografie pocházejí z roku 2009.

Zpět na předchozí stránku historie
© 2009–2023 www.brnenskaprehrada.cz