Fotogalerie Brněnské přehrady Mapa Brněnské přehrady Nabídky pohostinství, ubytování a dalších služeb
Historie Brněnské přehradyBrněnská přehrada dnesČísla a údaje o Brněnské přehraděPopis okolí Brněnské přehradyLodní doprava na Brněnské přehradě
Poznámka:
Popis okolí není úplný. Jsou zde uvedeny pouze významější lokality a pamětihodnosti poblíž Brněnské přehrady. Řazení je provedeno abecedně.

Hrad Veveří   Kozí horka   Mečkov   Obora   Osada   Přehradní hráz   Přístav Bystrc
Rakovec   Rokle   Sokolské koupaliště   Tejkalův mlýn
Hrad Veveří
Je dominantní stavbou na pravém břehu přehrady. Vznikl přibližně v první polovině 13. století a poměrně často střídal majitele. V roce 1645 patřil spolu s Pernštejnem k jediným dvěma pevnostem, které odolaly Švédům při obléhání Brna. Po roce 1870 byl na jižní straně hradu postaven rozsáhlý park se dvěma skleníky. Poslední majitel, šlechtic Arnold De Forest Bischofsheim, roku 1925 vynuceně odprodal hrad Veveří Československému státu. Stalo se tak na základě nově schválených majetkových reforem. Na začátku 50. let byly vnitřní prostory hradu uzavřeny pro potřeby Lesnického učiliště a internátu. Tato instituce zde způsobila velké škody. Dílo zkázy dovršil megalomanský projekt přestavby na mezinárodní studentské a kongresové centrum (vznikl v polovině 70. let). Betonové injektáže a nástřiky zničily další historické části hradu. Práce však naštěstí nebyly dokončeny a po roce 1989 byl značně zdevastovaný hrad ponechán svému osudu.
Díky programu záchrany architektonického dědictví a mimořádným dotacím ze státního rozpočtu, byla v roce 2000 zahájena jeho celková rekonstrukce. Od roku 2002 jsou vnitřní prostory hradu opět přístupné veřejnosti. V současné době je částečně zrekonstruován, kompletní obnova však bude trvat ještě mnoho let. Následující letecký snímek ukazuje stav v roce 2008.
K hradu Veveří se lze dostat pomocí přímého autobusového spojení z Bystrce (linka č.303), v plavební sezóně je také možné použít lodní dopravy. Od nového přístavního mola vede k hradní bráně (750 m) pohodlná, nenáročná cesta. Více informací o hradu naleznete na stránkách www.hrad-veveri.cz
Zpět nahoru
Kozí horka
Vyhledávaná lokalita na pravém břehu přehrady. Díky velkým plážím, dobrému přístupu k vodě a mírnému klesání dna se stala velmi oblíbeným místem zejména v letních měsících. Kromě poměrně velké chatové oblasti jsou zde oddíly Lodních sportů, sdružení námořního jachtingu a také půjčovna loděk a vodních šlapadel. Do roku 1987 bylo na Kozí horce provozováno letní kino, které navštěvovali lidé z širokého okolí i samotného Brna.
Zpět nahoru
Mečkov
Jedná se o poměrně izolovanou lokalitu s pěknou chatovou osadou a zastávkou lodní dopravy. Mečkov najdete v horní části Brněnské přehrady, na jejím pravém břehu.
Zpět nahoru
Obora
Tato lokalita se nachází na pravém břehu, ve střední části přehrady. Býval zde autokempink, zřízený v 60. letech minulého století. U silnice také stávala restaurace Obora, dříve velmi oblíbená a často navštěvovaná. Po roce 2000 byla zcela uzavřena a v roce 2023 z důvodu velmi špatného technického stavu zbourána.
Zpět nahoru
Osada
Najdete ji na levém břehu přehrady. Převážná část této lokality je zakryta lesem. Nachází se zde velká chatová oblast s množstvím penzionů a restaurací. K nejznámějším patřila výletní restaurace Osada, známá jako hospoda U Šuláka (v současné době hotel s restaurací).
Zpět nahoru
Přehradní hráz
Je odtud pěkný pohled na údolí pod přehradou. Na levém břehu u silnice najdete pamětní desku věnovanou hráznému Františku Šikulovi, který svým odvážným činem zabránil vážnému poškození hráze v posledních dnech 2. světové války. Poblíž pamětní desky stojí pyramida z betonových kvádrů. Jedná se o vzorky betonu použitého při budování přehradní zdi v letech 1936–1939. Ve svazích po stranách hráze vedou schody, kterými lze sestoupit dolů do údolí. Půjdete-li dále podél řeky, dojdete k Brněnské zoologické zahradě (1,2 km – u levého břehu).
Zpět nahoru
Přístav Bystrc
Nejznámější místo ve spodní části Brněnské přehrady. Díky velkému množství nejrůznějších hospůdek, restaurací a stánků, zde někdy v nočních hodinách panuje stejný ruch, jako ve dne. V době teplých letních večerů, sem jezdí na posezení s přáteli mnoho mladých lidí z Brna i okolí. Některé hospůdky a restaurace jsou otevřeny celoročně. Je zde hlavní nástupní stanice pro zájemce o plavbu na lodi, a také areál ve kterém se lodě opravují. Asi 500 m nad stanicí lodní dopravy se nachází tramvajová zastávka MHD. Pokud u Přístavu zabočíte doprava, dojdete k přehradní hrázi.
Zpět nahoru
Rakovec
Dříve často navštěvovaná lokalita ve spodní části přehrady, na jejím pravém břehu. Bývala zde výletní restaurace, vinárna, občerstvení s velkou zahrádkou a samoobsluha Pramen, do které chodili nakupovat převážně majitelé chat z okolí. Na Rakovci také byla konečná zastávka autobusu, který sem jezdíval od jara do podzimu z Bystrce. Snímek zimního Rakovce je z roku 2002.
Zpět nahoru
Rokle
Další oblíbená lokalita na pravém břehu přehrady. Je zde pěkná loučka plážového charakteru s výborným přístupem k vodě. Díky rozsáhlé pobřežní mělčině má Rokle velmi mírné klesání dna. Za nízkého stavu vody se tu několik metrů od břehu vynořuje malý ostrůvek. Stejně jako v případě Kozí horky se jedná o ideální místo ke koupání. U Rokle je postaveno velké parkoviště, a také se zde samozřejmě nachází zastávka lodní dopravy.
Zpět nahoru
Sokolské koupaliště
Často navštěvovaná lokalita na levém břehu přehrady. Název vznikl podle sportovního a rekreačního areálu, který zde byl po druhé světové válce částečně vybudován Sokolem. Jednalo se o několik účelových objektů, padesátimetrový bazén, kurt na odbíjenou a desetimetrovou skokanskou věž u přehradního břehu. Bazén z důvodu nedostatečného přítoku vody a její nízké teploty (byl napájen místním potokem) brzy přestal plnit svůj účel a postupem let zarostl přirozenou vegetací. Před několika lety byl z větší části zahrnut a na jeho místě vzniklo hřiště. Skokanská věž sloužila dlouhou dobu, ale v důsledku častých úrazů byla v 80. letech nakonec odstraněna. Dnes se v prostoru areálu nachází středisko plážového volejbalu, kde se každoročně konají mistrovské turnaje. Sokolské koupaliště patří mezi oblíbené rekreační lokality. Je zde dobrý přístup k vodě a široká nabídka občerstvení.
Zpět nahoru
Tejkalův mlýn
U Tejkalova mlýna začíná vzdutí Brněnské přehrady. Přibližně 200 metrů pod mlýnem se nachází konečná zastávka lodní dopravy. Od ní je možné dojít podél pravého břehu řeky Svratky do Veverské Bítýšky (1,5 km).
© 2009–2024 www.brnenskaprehrada.cz