BRNĚNSKÁ PŘEHRADA – historie a současnost lodní dopravy
Převoz lodě Brno (1946)
Převoz lodě Morava (1946)
Převoz lodě Morava (2)
Převoz lodě Morava (3)
Loď Morava
Člun Svratka
Loď Veveří
Bystrcký přístav
Loď Úderník
Loď Úderník v přístavišti
Loď Pionýr
Část lodní flotily 50. let
Loď Mír
Lodní flotila v roce 1952
Lodní flotila v roce 1952
Lodní flotila v roce 1952
Lodní flotila v roce 1952
Lodní flotila v roce 1952
Loď Praha
Loď Praha v přístavišti
Loď Moskva
Loď Moskva u Osady
Loď Bratislava
Loď Kyjev
Bystrcké přístaviště v 50. letech
Bystrcké přístaviště v roce 2007 (1)
Bystrcké přístaviště v roce 2007 (2)
Bystrcké přístaviště v roce 2007 (3)
Bystrcké přístaviště v roce 2007 (4)
Salónní loď Brno
Loď Brno po rekonstrukci
Loď Brno
Loď Pionýr
Loď Praha po rekonstrukci
Loď Bratislava po rekonstrukci
Loď Veveří po rekonstrukci
Loď Veveří po rekonstrukci
Loď Dallas po rekonstrukci
Spodní paluba lodě Dallas (1)
Spodní paluba lodě Dallas (2)
Horní paluba lodě Dallas
Kormidelní kabina lodě Dallas
Lodní flotila v roce 2007
Rekonstrukce bystrckého přístaviště
Bystrcké přístaviště po rekonstrukci
Loď Lipsko
Nové lodě
Loď Vídeň
Záď lodě Vídeň
Spodní paluba lodě Vídeň
Horní paluba lodě Vídeň
Loď Utrecht
Loď Dallas
Loď Stuttgart
Kormidelní kabina nových lodí
Původní zastávka na Kozí horce
Nová zastávka Kozí horka
Nová zastávka Hrad Veveří (1)
Nová zastávka Hrad Veveří (2)
Nová zastávka Sokolské koupaliště
Lodě Morava a Brno
Loď Morava
Vyřazená loď Veveří
Kotva v bystrckém přístavišti